Host do domu, hůl do ruky!

aneb  Problematika samozvaných hostů v té nejrozmanitější podobě, to je téma letošního ročníku biologické olympiády. Školní kolo proběhlo ve středu 21. února 2024 za účasti celkem 69 žáků z 1. – 4. ročníku.

Slovy mého kolegy – populace biologů na SGO je v dobré kondici. Komu se podařilo nejlépe vyrovnat s úlohami, které často převyšují běžný rámec hodin biologie? 

V kategorii společné pro 1. a 2. ročník se vítězem stal Viktor Čech z 1. A, na druhém a následně třetím místě se pak umístily Johana Šopáková z 1. C a Helena Blažejová z 2. A.

V kategorii 3. – 4. ročníku nejvyššího bodového zisku dosáhl Kamil Janošek ze 4. B a stal se vítězem v kategorii A. Druhé a třetí místo získali v tomto pořadí Monika Vaníčková ze 4. C a Lukáš Vyležík ze 4. B. 

Vítězům  gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole. Biologům zdar!