Konference CzecHopes – poučení a příležitost

Díky skvělé práci organizátorů a dobrovolníků Masarykovy univerzity se mohly tři studentky SGO 15. a 16. února 2024 účastnit konference CzecHopes III.

Během dvou dnů prošly dvěma workshopy, networkingem a nespočtem přednášek nejen zajímavých lidí z oboru, ale také těch, kteří by mohli pomoct při výběru vysoké školy jak v Česku, tak v zahraničí.

Konference neměla téma, ale věnovala se psychickému zdraví, přírodním vědám, podnikání nebo rozvoji osobnosti. Pro účastníky byl připraven nejen skvělý program a spousta dárečků, ale také ubytování a pohoštění.

Tímto děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci akce, a věříme, že příští ročníky budou stejně naučné a zábavné, jako byl ten letošní.