Příprava studentů na Biologickou olympiádu vrcholí

Dne 9. února 2024 se nadšení biologové ze Slezského gymnázia účastnili semináře
k Biologické olympiádě ve Středisku přírodovědců v Ostravě. S velkým překvapením
musím říct, že jsme tvořili většinu účastníků semináře.

Obě přednášky, jež jsme absolvovali, se týkaly genetiky. Dozvěděli jsme se, jak
fungují „parazitické“ sekvence v našem genomu a že naše genetická informace je
vlastně z 8 % tvořena geny retrovirů. Jeden z nich dokonce souvisí se vznikem savčí
placenty. Překvapivé bylo, že i malá sekvence DNA dokáže značně ovlivnit genotyp,
a tím také fenotyp, např. díky ní nemáme ocas jako opice.
I když šlo o celkem složité téma, bylo podáno opravdu zajímavě. Věřím, že nově nabyté
znalosti využijeme nejen při řešení Biologické olympiády, ale i v naší přípravě na
medicínu.
Biologům zdar!