Další matematický pátek na Slezské univerzitě: fascinující přednášky a inspirativní diskuse

Studenti se zájmem o matematiku se 16. února 2024 sešli na Slezské univerzitě, aby se účastnili Matematického pátku plného zajímavých témat a diskusí. 

Program začal fascinující přednáškou Jany Kopfové z MU SU Opava na téma „O obrech v teorii grup“, která osvětlila složité koncepty této matematické disciplíny. Následovala inspirativní prezentace Pavola Hejného z Prahy, který se zabýval tím, „Proč jsou čeština a matematika mnohem podobnější, než se na první pohled zdá?“ Jeho přístup k propojení jazyka a matematiky, včetně zmínek o velkých jazykových modelech, jako je ChatGPT, zaujal mnohé posluchače. Na závěr přednáškového maratonu pak Jiří Duda přinesl pohled na „Měření fyzikálních konstant“, čímž přiblížil spojení mezi matematikou a fyzikou. Celkově to byl nabitý den plný poznání a inspirace pro všechny účastníky Matematického pátku na Slezské univerzitě.