Otevřený pohled do pěstounských rodin

Ve středu 14. února 2024 jsme měli možnost navštívit v pořadí již šestou Středeční přednášku s SGO v aktuálním školním roce. Její název zněl „Dejme dětem rodinu“.

Dostali jsme tak skvělou možnost hlouběji nahlédnout do světa dětí, které nemají možnost vyrůstat se svými biologickými rodiči.

Celou přednáškou nás provedly dvě pěstounky, které mají zkušenosti nejen s pěstounstvím, nýbrž i s adopcí. Seznámili jsme se se složitým postupem, kterým žadatelé o pěstounství procházejí, a dozvěděli se hlavní rozdíly mezi samotnými formami, jako je například poručenství či samotná adopce. Kromě obecných informací jsme ale také mohli nahlédnout do osobního života a zkušeností, které nám obě pěstounky rády předaly.

Přednáška pro nás byla opravdu přínosná a zajímavá, o čemž také svědčí množství položených dotazů. Za všechny maturanty ze společenských věd a také další žáky a zájemce, kteří do Klubu ART dorazili, moc děkujeme.