I na jaře žije Slezské gymnázium programem Erasmus

Slezské gymnázium, jako akreditovaná škola v programu Erasmus+, v programovém období 2021–2027 již třetí rok realizuje žákovské, učitelské, domácí a zahraniční mobility. Po intenzivním podzimním programu nás čeká ještě plnější jaro.

V jarním období přivítáme na naší škole dvě učitelky z Bordeaux. Tři žáci ze stejné školy realizují studijní dvoutýdenní stáž na naší škole ve výuce s rozšířeným programem v angličtině.

V březnu budeme společně se skupinou 12 studentů z Huelvy ze Španělska pracovat na projektu směřujícímu ke zdravé výživě a pohybu. Současně budeme hostit učitelskou stáž – pedagožky z Córdoby. Aktivně se zapojí do hodin angličtiny, španělštiny a dějepisu.

Duben bude ve znamení zahraničních výjezdů žáků. Sedmičlenná skupina zamíří do školy v Arzúa a 20 žáků do školy v Bilbau ve Španělsku. Témata projektů jsou zaměřena na oblast aktivit proti násilí, well-beingu, sebepoznání. Svou druhou část bude mít projekt spolupráce se školou z italské Alby, ve kterém Slezské gymnázium navštíví tým 16 žáků. Dokončí společnou práci na téma demokracie a státotvornost. Svou druhou část bude mít také projekt s holandskou školou v Cuijk, a to výjezdem našich 20 žáků s programem v oblasti historie, umění a literatury. Do Francie zavítá skupina našich 12 žáků, konkrétně do města Sin le Noble ke spolupráci s místní školou. Na konci měsíce bude na naší škole působit učitelka z Gandía (Španělsko), která zpestří hodiny španělštiny. Tři naši žáci odjíždějí na studijní dvoutýdenní stáž do Bilbaa.

V květnu přijedou na naši školu žáci z Arzúa ve Španělsku k dokončení společného projektu. Zároveň dva naši žáci realizují dvoutýdenní studijní stáž v tomto městě. Ze Španělska zavítá na naši školu učitelka z Torrevieja, která se bude u nás inspirovat a hostovat ve výuce. Náš tým 12 žáků odjede do Huelvy v jižním Španělsku s cílem dokončit společný projekt. Tři žáci z Bilbaa budou na naší škole realizovat studijní stáž.

Pokud jde o učitelské mobility, naši vyučující podniknou studijní a pracovní cesty do škol na Sardinii (Nuoro), v Irsku (Cork), na Islandu, v Rakousku (Salzburg) a v Itálii (Palermo).

Jaro tak bude plné mezinárodních aktivit a setkání. Nicméně již připravujeme podzimní program výjezdů, stáží a projektů. Celkem se ve školním roce 2023-24 zahraničních mobilit zúčastní 99 žáků.