Soutěž v angličtině prověřila jazykové znalosti a dovednosti našich studentů

Soutěž otevřená všem zájemcům z 1.–3. ročníku testovala již tradičně různé jazykové dovednosti.

V prvním, písemném kole se soutěžící museli vypořádat s poslechovým a gramaticko-lexikálním testem na úrovni B2. 10 nejlepších studentů pak postoupilo do ústního kola, kde byly prověřeny jejich komunikační dovednosti. Nejprve soutěžící hovořili se členy komise na vylosované téma a popisovali obrázky a poté ve dvojicích řešili problémové situace.

Porota se nakonec shodla na následujícím pořadí: na první příčce se umístila Ema Slámová z 1. A, druhé místo obsadil Daniel Mareta ze 2. A a o třetí místo se podělily studentky Kateřina Drábková ze 3. B a Viktorie Najserová ze 3. C

Vítězům gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za účast. Emě a Danielovi budeme držet palce při reprezentaci naší školy v okresním kole, které se bude konat 20. února.