Zkoumali jsme na měnové systémy optikou globalizace

Dne 6. února 2024 v rámci projektových dnů absolvovala třída 3. A společně s maturanty, kteří navštěvují společenskovědní seminář, program pod názvem „Globalizace měnových systémů“.

Jak již název napovídá, v prezentaci bylo vysvětleno množství ekonomických a hospodářských pojmů, se kterými se dnes setkáváme takřka na každém kroku, avšak častokrát nevíme, co přesně znamenají.

Dozvěděli jsme se například o výhodách eura, co to je FIAT měna, jaká jsou rizika digitálních i papírových peněz a jak nás ovlivňuje kybernetické prostředí, které se dnes stává primární volbou i při sebemenších platbách. Je velmi pravděpodobné, že se v budoucnu budeme muset spoléhat především na elektronické metody platby, jelikož hotovost postupem času zřejmě úplně zanikne. Byli jsme však ubezpečeni, že by bylo zbytečné se takové budoucnosti bát, jelikož nám bezpochyby přinese mnoho komfortu při platbách a jejich zabezpečení je a vždy bude lepší než zabezpečení hmotných financí.

K tomu, abychom lépe pochopili tento moderní vývoj, jsme byli také seznámeni s historií platidel – od směnného obchodu až po digitální měny. Takto nabyté znalosti nám přinesly přesnější pohled na funkce a důležitost peněz.

Celým programem nás provázel bývalý student Slezského gymnázia Jan Vlček, EFA, ve spolupráci se svými kolegy Ing. Dominikem Kramplem a Ing. Štěpánem Kučerou z finanční skupiny OMAP, kteří byli příjemně překvapeni z četných reakcí studentů.

Chtěli bychom jim tímto poděkovat a obzvlášť si vážíme toho, že byli ochotni odpovídat na naše dotazy.