Chemie nás baví

Ve čtvrtek 8. února 2024 nám své dveře otevřela Ostravská univerzita, přesněji její Přírodovědecká fakulta. V rámci semináře z chemie se nám, studentům třetího ročníku, naskytla možnost navštívit zdejší katedru chemie.

Na prvním pracovišti jsme si vyzkoušeli speciální analytickou metodu – spektrofotometrii, díky které jsme schopni identifikovat měřenou látku. Vyčíst závěry z výsledných grafů pro nás nebylo vůbec snadné, a proto musíme ocenit trpělivost lektora, který se nezlobil, když jsme mu řekli, že grafy jsou úplně stejné.

Náplní následujícího stanoviště bylo vyrobení kalorimetrické bomby. A že to byla bomba. Zde jsme si ověřili, zda jsou uvedené kalorické hodnoty na obalech potravin pravdivé. Výsledkem tohoto bádání bylo zjištění, že pokud nemáte cukrovinky rok otevřené, budou hodnoty pravdivé. 🙂

Pro nás všechny nejzajímavější částí byla laboratoř forenzního oddělení. Jak se odebírají otisky prstů? Můžu si to zkusit? To ta krev opravdu svítí? To je jen malý výčet otázek, které jsme pokládali. Naše zaujetí se dalo poznat i podle času stráveného v této laboratoři, protože při střídání se vždycky čekalo jenom před touto místností.

Tímto děkujeme paní učitelce Hoňkové, že nás vytáhla ze školního stereotypu a my si mohli vyzkoušet i nové věci.