Žijeme v globalizovaném světě aneb Projektové dny 3. ročníku

Ve dnech 5.–7. 2. se žáci třetího ročníku zúčastnili třídenního programu na téma globalizace.

Učitelé pro nás měli v dvouhodinových blocích připravené různé prezentace a aktivity, které nám rozšiřovaly povědomí o světě a jeho propojenosti.

Dozvěděli jsme se, jak velký vliv mají na celý svět Spojené státy americké, jak nás může ovlivnit válka mezi Izraelem a Palestinou nebo komu a jak prospívá členství v mezinárodních organizacích. Také že je rozdíl mezi emigranty a uprchlíky, co lidé v zemích, kde dochází k masové emigraci, prožívají a jaké dopady může mít přemíra migrace na ostatní státy. Zabývali jsme se i odpady – třeba u spotřeby potravin jsme se až divili vysokým číslům vyhozeného jídla a myslím, že nejen já si odteď budu dávat mnohem větší pozor na to, kolik toho potřebuji, abych zamezila plýtvání. Asi nejakčnějším programem byly makromolekuly, kde jsme zapojili všechny smysly a na vlastní kůži si vyzkoušeli vlastnosti makromolekulárních látek, v chemické laboratoři uvedli teorii do praxe a zábavným divadlem si ukázali polymeraci butadien-styrenového kaučuku. Už navždy si budu pamatovat funkci radikála a inhibitora v reakci.

Podle mého mínění byly projektové dny zajímavým zpestřením výuky, i když v některých blocích by to chtělo více zapojit studenty do aktivit. Samotné téma mi po absolvování všech dvouhodinovek přišlo velmi užitečné a jsem ráda, že jsem se mohla dozvědět o propojenosti států našeho světa, kterou jsem předtím tolik nevnímala.

Děkujeme všem zapojeným učitelům za tři úžasné dny.