Praktické zkušenosti z návštěvy katedry analytické chemie

Ve čtvrtek 1. února 2024 se studenti obou dvouletých chemických seminářů zúčastnili exkurze na katedru analytické chemie v Olomouci.

Po příjezdu nás čekala nová budova Přírodovědecké fakulty, v níž se nachází všechny chemické obory a která se od doby mého studia neskutečně změnila a zmodernizovala. Nově jsou obory přestěhované mnohem blíže kolejím a tím snáze dostupné studentům. Čekala nás dvě laboratorní cvičení – titrace a izolace mé velmi oblíbené molekuly – kofeinu.

Studenti se rozdělili na dvě skupiny podle termínu seminářů. „Středeční“ seminaristé pracovali na stanovení obsahu vápenatých a hořečnatých iontů v pitné vodě  titrací. Sestavení aparatury nebyl pro většinu žádným problémem. Práce probíhala ve dvou sériích po třech titracích, kdy první byla čistě orientační, výsledky dalších dvou se poté užívaly ve výpočtech. Vzorky vody míchali s určitým množstvím Schwarzenbachova tlumivého roztoku, přidali indikátor (v první sérii modře se zbarvující erichromčerň, v druhé růžově zbarvený murexid s NaOH) a poté titrovali roztokem Chelanonu III.

Stanovení kofeinu z kávy prováděli studenti metodou kapalinové chromatografie. K dispozici měli kávu rozpustnou, překapávanou a z automatu. Během tohoto cvičení si měli možnost zkusit práci s automatickými pipetami a seznámit se s prací analytických chemiků i přístroji, které běžně používají. Zjištění bylo víc než šokující – jeden hrnek rozpustné kávy obsahuje množství kofeinu těsně nad hranicí doporučené dávky, překapávaná se pak pomalu blížila dvojnásobku.

V mezičase pro nás připravili i menší přednášku o pomalu se rozvíjejícím experimentálním pivovaru na zdejší katedře, jež ovšem mohou využívat všechny fakulty v Olomouci.

Věřím, že si seminaristé exkurzi užili a pomohla jim nejen získat praktické zkušenosti, ale i při budoucím rozhodování o podávání přihlášek.