Jak se žilo ve středověku? Na to se můžete zeptat vítězek dějepisné soutěže

V úterý 16. ledna 2024 se uskutečnilo okresní kolo Dějepisné olympiády.

Nejlepší dějepisáři z celého okresu se sešli na Základní škole Englišova, aby poměřili své znalosti projevů každodenního života v širokém časovém úseku, a to od 9. století až po začátek 15. století. Naši školu reprezentovaly dvě žákyně z druhého ročníku – Linda Králová z 2. A a Sabina Fabíková z 2. B. Po zapsání našich jmen a předání účastnických listů jsme byli rozřazení do tříd, kde jsme dostali 90 minut na to, abychom co nejsprávněji zodpověděli záludné otázky z naší historie. Myslím, že to se nám povedlo, protože jsme ve II. kategorii obsadily hned první dvě místa, a to s rozdílem jediného bodu.

Už se moc těšíme na další reprezentaci naší školy v krajském kole, které proběhne v Ostravě.