Když se dveře otevřou…

Dva úterky jsou pro Slezské gymnázium každý rok nesmírně důležité – jsou to ty, kdy je ve škole Den otevřených dveří.

V současném školním roce připadly na 5. prosinec a 9. leden. V tyto dny jsou ve škole vítáni absolventi, rodiče studentů, ale i přátelé učitelů. Nejvíce je ovšem uvedená akce zaměřena na zájemce o studium z řad žáků základních škol. Přicházejí sami nebo častěji ve skupinkách, někteří s rodiči. Hned u vchodu se jich ujmou naši studenti v roli průvodců. Jednak dostanou informace o charakteru studia, přijímacích zkouškách či počtu přijímaných a podobně, jednak si mohou prohlédnout školu.

Každý z vyučovaných předmětů zastupuje učitel s několika pomocníky, kteří učebnu připraví k prezentaci. A tak je na co se dívat. Vše je živé a bezprostřední, všude se návštěvníci něco dozvědí a také se pobaví. Tradičně jsou přitažlivé prezentace v chemické laboratoři, učebně IKT či fyziky, atraktivní jsou práce žáků na chodbách i v učebně výtvarné výchovy. To ale neznamená, že by třeba čeština, dějepis nebo cizí jazyky nebyly ve svých prezentacích vynalézavé. Letos jsme třeba zažili řadu humorných situací a vtipných komentářů při hrátkách s češtinou. Vedle výuky se ve škole představují i naše četné projekty.

Pro současný školní rok už se program otevřených dveří uzavřel, ale zveme všechny zájemce na tyto dny ve školních letech budoucích.