Chemické talenty hledejme ve 3. C

7. prosince 2023 proběhla na naší škole chemická olympiáda v kategorii B. Zúčastnilo se 30 žáků ze třetího ročníku.

Chemická olympiáda má 3 části – domácí část, která je zaměřená na studium literatury a zpracování úloh na dané téma. Školní kolo pak obsahuje test a laboratorní cvičení. Letošním tématem pro cvičení v laboratoři byla titrace, stanovení koncentrace směsi kyselin. V testové části museli studenti předvést své znalosti z anorganické i organické chemie.

První místo po zásluze získal Čeněk Jagusztyn ze 3. C, druhé místo obsadil Jan Klajban ze 3. C a na třetí příčce  se umístila Magdaléna Dubová ze 3. C. Zdá se, že 3. C je plná nadějných chemiků 🙂 .

Výhercům gratulujeme a zúčastněným patří dík, že se pustili do tak náročné soutěže.