Stáž ve Švédsku aneb Jak jsme bydlely v „bunkru“

V úterý 14. listopadu 2023 jsme díky Erasmu+ vycestovaly na dvoutýdenní stáž do švédského města Skövde, kde jsme navštěvovaly místní střední školu.

Studium zahrnovalo hodiny španělštiny a angličtiny s našimi vrstevníky z různých tříd. V hodinách jsme často pracovali ve skupinkách nebo ve dvojicích, a ačkoliv jsme byly nově příchozí studentky, aktivně jsme se zapojovaly do hodin.

Ve Skövde jsme bydlely v krásném žlutém domečku, jehož zevnějšek vypadal jako obyčejné švédské obydlí. Jakmile jsme ale prošly hlavními dveřmi dovnitř, setkaly jsme se s mohutnými dveřmi a zdmi a pod zemí se ukrývala místnost, kterou jsme ale měly strach prozkoumat. Tohle nás velice překvapilo – na druhou stranu kdyby spadla nějaká bomba, tak bychom alespoň věděly, že přežijeme. 🙂

Sousedé byli neobyčejně klidní a tiší, až jsme si myslely, že kolem nás nikdo nebydlí, ale rozsvícená světla naznačovala opak.

V sobotu jsme měly volno, a tak jsme vyrazily se spolužačkami do hlavního města Švédska Stockholmu. Navštívily jsme Muzeum švédských královských dějin a Muzeum Vasa s proslulou lodí, kde jsme se dozvěděly několik zajímavostí – například tu, že loď byla z mořských hlubin vyzvednuta až po 333 letech.

V úterý 21. listopadu jsme měly příležitost si projít centrum města. Prováděli nás studenti z posledního ročníku, přičemž mluvili celou dobu ve španělštině. Společně jsme navštívili i místní galerii s anglickým výkladem paní průvodkyně.

Pobyt ve Švédsku jsme zakončily dalšími cizojazyčnými hodinami, a také nesmělo chybět ani emotivní rozloučení s nově nabytými přáteli.