Uspějeme i letos s titulem Světová škola?

Tuto otázku si kladli učitelé i žáci Slezského gymnázia, kteří mají v gesci práci, jíž se zasloužili o udělení tohoto titulu naší škole v uplynulém období.

Kdo tedy 14. prosince 2023 představil svou práci hodnotiteli, jímž byl ředitel 1st International School of Ostrava Mgr. Helebrant? Určitě projekt EMISE, který svou činností zasahuje do oblasti chemie, fyziky i aktivního občanství. Učitelé Mgr. Frič, Mgr. Pika, Mgr. Hoňková i Mgr. Tkáčová každý týden věnují svůj volný čas nejen našim emisařům, ale i žákům opavských škol, kteří chodí na pravidelná školení na SGO jednou měsíčně a získávají konkrétní vědomosti a dovednosti, jež pak předávají na svých školách.

Mgr. Dümlerová a Mgr. Urbanský zase prezentovali práci Ekotýmu. Hlavní myšlenkou projektu je udržitelný přístup k prostředí, ve kterém žijeme. Žáci se zaměřují na výchovu a osvětu nejen ve školních lavicích. Na základě SWOT analýz tvoří plán činnosti v oblasti odpadů, vody, energie a učí se komunikovat i prezentovat.

A jak to viděl hodnotitel? „Ve čtvrtek 14. 12. jsem při auditu projektu Světová škola navštívil SGO v rámci projektového dne Emise, kdy byla pro žáky místní základní školy připravená praktická cvičení z přírodních věd – pokusy, souvislosti, výsledky, výzvy, týmová spolupráce a objevování. Workshopy byly experimentálně připraveny, oheň šlehal až ke stropu. Žáci se samozřejmě dozvěděli i o cílech a podstatě projektu Emise. Jsem opravdu rád, že jsem měl tu příležitost být na místě a audit projektu takto zažít,“ uvedl ředitel ostravského mezinárodního gymnázia Mgr. Ivo Helebrant