Znáte GIS?

Ve středu 13. prosince 2023 přišel studentům představit nový perspektivní obor geoinformatiku doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D., z ostravské Vysoké školy báňské.

Žákům ukázal možné využití geoinformatiky v praxi na příkladech webových mapových aplikací, které jsou volně dostupné. Představil žákům také metodu Dálkový průzkum Země a zodpověděl otázky týkající se práce s drony.

A co je GIS? Jedná se o geografické informační systémy, pomocí nichž můžeme zpracovávat a analyzovat prostorová data. A to bude předmětem workshopu, kterého se můžete zúčastnit na přelomu ledna a února příštího roku.