Dobrovolníci ze Slezského gymnázia rozsvítili Vánoce seniorům z Domova sv. Kateřiny v Opavě

Vánoční atmosféra se rozšířila i do Domova pro seniory sv. Kateřiny v Opavě, a to díky školnímu programu DofE a dobrovolnické činnosti žáků ze Slezského gymnázia.

V pondělí 5. prosince si žáci připravili „Zpívání s anděly“ a postarali se tak o atmosféru plnou vánoční hudby a zpěvu. V dnešní zrychlené a chaotické době přinesli světlo a teplo Vánoc do životů seniorů místního domova. Naši mladí ukázali, že malá gesta mohou mít obrovský vliv na životy druhých.

Kromě hudebního programu připravili žáci také vánoční besídku. Vzájemné sdílení příběhů, úsměvů a radosti z vytvořené atmosféry zanechalo dojem nejen na seniorech, ale i na samotných dobrovolnících.

Slovy, ale i skutky se žáci gymnázia rozhodli přinést vánoční radost. Drobné dárky plné lásky a péče byly během besídky předány seniorům. Za to patří velké díky všem žákům a učitelům školy, kteří svým dárkem udělali radost. Děkujeme také za spolupráci panu Moravcovi a Harasimovi, kteří se také velkou měrou na těchto dárcích podíleli.

Za všechny úsměvy, za každý okamžik radosti – děkujeme. Připomnělo nám to, že v srdci Vánoc je skrytá síla dávat a sdílet.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok plný lásky, radosti a dobroty přeje celý tým DofE Slezského gymnázia v Opavě.