Svátky v polsko-německo-české podobě

Sérii podzimních německých aktivit na SGO završila 1. prosince 2023 návštěva vysokoškoláků z polské Nisy a německého Bambergu.

O tom, že spolupráce mezi opavskými školami a katedrou germanistiky Slezské univerzity funguje na výbornou, svědčí celá řada aktivit, které velmi dobře propojují výuku němčiny na všech stupních.
Naši němčináři tak mohli v pátek ve výuce přivítat budoucí učitele z Německa a Polska, kteří si pro ně připravili učební bloky pojednávající o rozdílech a průběhu těch nejznámějších svátků roku v Polsku a Německu. 
V průběhu práce na stanovištích naši studenti pilně konverzovali a seznamovali zahraniční hosty také s našimi zvyky a obyčeji.
Už teď můžeme jistě prozradit, že i v jarních měsících se mají naši studenti němčiny na co těšit.