Lange Nacht der kurzen Texte

Klub ART ovládla ve čtvrtek 30. listopadu 2023 němčina, a to konkrétně texty německy píšících autorů.

Tento večer, který pořádala (již poněkolikáté) Slezská univerzita, byl věnován próze a poezii německy píšících autorů. Studenti i učitelé SU a také jejich němečtí a polští hosté vystupovali s ukázkami tvorby autorů, kteří píší německy. Publikum zaujaly i naše studentky – Hana Kolovratová a Kristýna Večerková z 3. B, které přednesly báseň Heinricha Heineho Lorelei, a to jak v německém, tak i českém znění.
Naprosté ticho během jejich přednesu a následný aplaus jen podtrhl hloubku prožitku, který obě naše studentky posluchačům zprostředkovaly.

Heinrich Heine – Lorelei


Nevím, co má znamenat,
že jsem tak smutný,
pohádky z pradávných dob,
nemůžu pochopit smysl.


Vzduch je studený a stmívá se,
klidně plyne Rýn,
vrcholky hor září
ve večerním svitu slunce.


Nejkrásnější dívka sedí
tam nahoře zvláštní,
její zlaté šperky se blyští,
češe si zlaté vlasy,


češe se zlatým hřebenem,
a zpívá si přitom píseň
s podivnou
děsivou melodií.


Plavec v malé loďce
divokou bolestí je jat,
nedívá se po skaliskách
ale hledí do výše,


věřím, že vlny pohltily
nakonec plavce i člun
a to svou písní
vykonala Lorelei.