Jak jsme rozlouskli překladatelské oříšky Univerzity Palackého

Překladatelská soutěž organizovaná ve spolupráci s Univerzitou Palackého byla i letos pro naše žáky atraktivní. Zapojilo se celkem 64 studentů.

Již tradičně zasedli na začátku listopadu „ke strojům“ všichni překladatelští nadšenci. V soutěži je možno překládat ze všech jazyků, které na gymnáziu vyučujeme. Největší počet zájemců i letos zaznamenala angličtina, což vyplývá z faktu, že se tomuto jazyku učí všichni žáci a věnují se mu již delší dobu. S potěšením ale můžeme říct, že i druhé cizí jazyky přitáhly své překladatele.

Soutěž je ve školním kole časově omezena – žáci musí své překlady dokončit za maximální dobu 120 minut. Překládají se dva typy textů. První je text uměleckého charakteru – např. angličtináři se potýkali s knižní recenzí psanou velmi barvitým jazykem. V úvahu ale připadá také pasáž z povídky nebo dokonce báseň, jak se letos přesvědčili němčináři. Druhý text je svou podstatou odborný a klade překladatelům do cesty překážky v podobě specializované terminologie a potřeby pregnantního vyjadřování.

Určitě vás ale zajímá, jak celé klání dopadlo a kdo tedy postupuje do fakultního kola soutěže, které se uskuteční přímo na Univerzitě Palackého v Olomouci začátkem ledna. Tady jsou letošní postupující:

ANGLIČTINA: Eliška Bouchalová, Laura Pavlíčková
NĚMČINA: Agáta Baťová, Nikola Vlčková
FRANCOUZŠTINA: Lili Thiebergerová, Anastázie Winklerová
RUŠTINA: Anežka Parvová, Eliška Zimolová
ŠPANĚLŠTINA: Klára Cekotová, Linda Králová

Všem překladatelům děkujeme za účast a těšíme se na další překladatelské výzvy.