Diskuse 3. A nad státním dluhem

Dne 23. listopadu k nám zavítal náš absolvent Filip Novák. Současný student dvou vysokých škol – Univerzity Palackého a Vysoké školy báňské, si i přes svůj nabitý program udělal čas a přišel nám formou prezentace předat informace o státním neboli veřejném dluhu.

Toto vítané zpestření hodiny základů společenských věd mohli ocenit studenti 3. A. Ti se konkrétně dozvěděli, jak státní dluh vzniká i jaké jsou výdaje a příjmy nejen České republiky. Seznámili se s nejrůznějšími ekonomickými pojmy, jako jsou např. HDP, úroková sazba, státní dluhopisy a deficit.

Státní dluh je velmi aktuálním a zároveň kontroverzním tématem ve světě ekonomie. Je také jedním z klíčových problémů, které budou ovlivňovat naše ekonomická rozhodnutí v budoucnosti. I proto panu Novákovi za jeho poučné vystoupení děkujeme.