Pohádkový den

V úterý 14. listopadu 2023 se třída 1. B zúčastnila interaktivní hry na Slezské univerzitě.

Celá tato akce měla prváky seznámit s němčinou pomocí příběhu brémských muzikantů od bratří Grimmů. Ve skupinkách skládali příběh pomocí mluvené verze pohádky v němčině a doplnili k příběhu své pokračování. Nakonec všichni dostali malý dárek a s pohádkovou náladou se společně vydali zpět do školy.