Návštěva hejtmana Moravskoslezského kraje na SGO

Dne 14. listopadu nás poctil svou návštěvou hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

Přišel nám, studentům 3. ročníku, ukázat, jak v současnosti vypadá náš kraj, co se od minulosti změnilo – například dokončení některých obchvatů zlepšilo dostupnost měst, charakterizoval současný stav, ale také projekty a plány do budoucna.

Zjistili jsme, že Moravskoslezský kraj už dávno není pouze krajem horníků, ale také krajem inovací a techniky (MSK má 2. nejvyšší podíl firem s technickými inovacemi v ČR). Nejvíce mě na prezentaci zaujaly strategické projekty, např. Černá kostka, která má do budoucna fungovat jako digitální knihovna, projekt Eden nebo MUSEUM+. Překvapilo mě, na kolika různých projektech se v našem kraji pracuje, a potěšilo, že myslí nejen na výzkum, vývoj nebo obnovu území, ale také na lidi a jejich dovednosti.

Poselstvím celé návštěvy bylo ukázat nám, v jakém kraji to vlastně žijeme, co můžeme udělat pro to, abychom ho i my, studenti, mohli vylepšit díky vlastním nápadům a myšlenkám, a dát nám najevo, že o naše návrhy samotný kraj stojí.