Měsíc filmu na školách opět proběhl i na SGO

Dne 13. listopadu 2023 nám hodiny semináře z dějepisu ozvláštnil projekt zvaný Měsíc filmu na školách, který letošním rokem pořádá již 19. ročník této akce.

Každoročně jsou na školách promítány filmy s tématem československých dějin a následnou debatou s pamětníkem. Tento ročník měl název Chceme dýchat. Zhlédli jsme příběh Pavla a Renaty, kteří vyrostli v komunistickém režimu a představovali pro něj tzv. závadovou mládež (mládež, která chce žít svobodně, nikoli v souladu s vnucenými pravidly komunistického režimu). Měli jsme možnost ve filmu vidět životní příběh jak Pavla, tak Renaty a poté i jejich společný život. Renata kvůli odporu vůči režimu emigrovala do Itálie, Pavel zůstal v ČSR a dočkal se tak vytouženého pádu komunismu.

     Po zhlédnutí filmu následovala debata s pamětníkem Ivo Mludkem, který sám říkal, že se s postavami ztotožňuje a měl k režimu stejný přístup. Seminaristé třetího i čtvrtého ročníku měli možnost panu Mludkovi položit doplňující otázky. Dozvěděli jsme se například, že podepsal Chartu 77.

     Jako studenti vždy oceníme tyto netradiční hodiny, které nám pomohou se na danou dobu podívat z jiného úhlu, často právě přímo očima pamětníků. I proto děkujeme panu Mludkovi za inspirativní povídání a paní učitelce Podrazké, že tyto netradiční hodiny umožňuje realizovat.

Za dějepisný seminář