Ústavní právo se seminaristy SVS

Dne 17. a 18. října se studenti společenskovědního semináře (3. ročník) zúčastnili přednášky o ústavním právu.

Na Slezské gymnázium za námi přijel student Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Jan Tichánek, aby přednášel v rámci projektu Street Law.

Přednáška nás obohatila o spoustu nových znalostí v oblasti ústavního práva. Zkusili jsme si například, jak vypadá správná politická debata, rozebrali jsme pojmy z této oblasti, které jsme doposud neznali, nebo jsme aktivně pracovali ve skupinách a sdíleli své nápady s ostatními. Přednes byl velmi zajímavý a nechyběly ani vtipné momenty, které přednášku zpestřily.

,,Na vašem gymnáziu jsem byl velmi mile překvapen přístupem studentů i vyučujících. Vnímal jsem velkou otevřenost k diskuzi i ke kontroverznějším tématům a oceňuji, že i hodiny společenských věd na Slezském gymnáziu jsou často provázeny diskuzí, aktualitami a zaměřením na všeobecný přehled a kritické myšlení’’ řekl přednášející Jan Tichánek.