Stopy Jana Kubiše na Opavsku

Dne 16. října se několik žáků Slezského gymnázia vydalo na exkurzi s názvem „Po stopách Jana Kubiše a československého odboje“. Celým dnem nás provázel pan Bedřich Štencel, který nám poskytl vyčerpávající výklad a sdělil mnoho zajímavostí na toto téma.

První zastávka nás čekala u Magistrátu města Opava, kde jsme se seznámili s mládím Jana Kubiše a začátky jeho působení ve 13. strážním praporu. Postáli jsme nedaleko pamětní desky, která je umístěna na jedné z budov Magistrátu.

Odtud jsme se nechali převézt do Milostovic. Zde paní učitelka Podrazká, jako zástupkyně Slezského gymnázia, převzala medaili ke 100. výročí ČsOL. Prohlídku milostovického pěchotního srubu komentoval předseda ČsOL, jednoty Opava, a člen klubu vojenské historie pan Václav Zavadil. Pěchotní srub OP-S 25 patří mezi nejlépe vybavená pevnostní muzea v ČR a je unikátní právě vlastnictvím dvou funkčních pevnostních kanónů L1.

Následoval přesun do Litultovic, kde jsme se dozvěděli o zdejším krátkodobém pobytu Jana Kubiše a jeho cestách na frontu. Budova, kde byli vojáci jeho praporu ubytováni, již v současnosti bohužel nestojí, proto jsme se museli spokojit s pohledem na pamětní desku.

Také jsme navštívili budovu v Hlavnici, kde byla založena odbojová skupina Obrana Slezska. Dozvěděli jsme se o této odbojové skupině a smutných osudech jejích členů, neboť čtyři ze zakladatelů zemřeli v koncentračních táborech.

Naše exkurze byla zakončena ve Velkých Heralticích-Sádku, kam byl Jan Kubiš převelen. Vojáci zde byli ubytováni v hasičské zbrojnici, odkud to měli na frontu jen pár metrů. Zde stopy Jana Kubiše na Opavsku končí. Odtud utekl přes Polsko do Francie a později i Anglie. A následující příběh o jeho účasti v operaci Anthropoid už všichni známe. Bezpochyby se jedná o hrdinu, který by neměl být zapomenut, proto děkujeme všem, kteří se podílejí na zachování historie, především tedy opavské jednotě Československé obce legionářské, pod jejíž záštitou se dnešní exkurze uskutečnila.