Faster, Higher, Stronger … Together

14. října byla eTwinningovému projektu Faster, Higher, Stronger… Together udělena Domem zahraniční spolupráce národní cena eTwinningu „eTwinning National Quality Label“.

V rámci tohoto projektu, který probíhal od listopadu do června v loňském školním roce, se francouzštináři ze současné 3. C zaměřili na sportovní aktivity, historii olympijských her a olympijských disciplín. Seznámili se se svými projektovými partnery asynchronně v padletu, naživo v zoomu, podiskutovali si s úspěšným olympionikem kanoistou Jonášem Kašparem a navrhli společně v mezinárodních týmech hru – elektronickou nebo fyzickou.