Apollo 2023 aneb Učit se učit

Ve čtvrtek 7. září se studenti 1. ročníku zúčastnili programu Apollo. Je zaměřen na rozvoj žákovských kompetencí k učení. Uvedený den je prvním z řady termínů, které mají zmíněné kompetence navyšovat.

Studenti již předchozí den elektronicky odpovídali na sadu tvrzení, u nichž měli stanovit, jak moc je vystihují. Podklady z tohoto testu posloužily k určení učebního stylu, který u jednotlivých respondentů převládá. Podle těchto hodnot pak obdrželi praktické rady, jak svého učebního stylu co nejlépe využít, ale také jak rozvíjet a posilovat i ostatní styly učení.

Další vyučovací hodiny byly zaměřeny na motivaci k plnění úkolů, plánování času a denní rozvrh, trénink paměti či umění prezentovat a obhájit svůj názor. Učitelé si připravili i konkrétní úlohy, proto asi dvě třetiny zúčastněných uvedly, že je práce v projektu bavila. Poslední třetina přiznala, že je práce bavila částečně. 77 % žáků si myslí, že jim poznatky a aktivity zcela jednoznačně při studiu pomohou a ostatní chtějí do svého vzdělávání zapojit aspoň některé z nich. Tradičně byl největší zájem o plánování času, o němž se naši prváci chtějí dozvědět o mnoho více.

Na nás jako učitelích teď je, abychom jejich přání vyslyšeli. Tak pomůžeme nastavit lepší možnosti, jak efektivně dosáhnout cílů, které si stanovili nebo k nimž teprve směřují.