Vojenská kapela Vzdušných sil USA na SGO

Školní rok se na Slezském gymnáziu rozjel na vlně nových setkání a zvuku hudby. Protože víme, že jazykem se musí žít, aby si k němu žáci vytvořili vztah, kromě žákovských výjezdů do zahraničí a návštěv zahraničních studentů ve škole v rámci projektu Erasmus+, pozýváme přímo do hodin rodilé mluvčí.

Nejinak tomu bylo i ve čtvrtek 14. září 2023, kdy žáky Slezského gymnázia navštívila Vojenská kapela Vzdušných sil Spojených států amerických. Akce byla organizována ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v rámci doprovodných kulturních akcí provázejících zářijové Dny NATO.

Program probíhal v Hale SGO a měl dvě části. První částí byl koncert dvou uskupení “Five Star Brass“ a “Winds Aloft”, který v závěru vyvrcholil českou i americkou hymnu. Poté  následovala diskuze, během které se žáci měli možnost dozvědět více o práci a životě vojáka-muzikanta na vojenské základně v Evropě. 

Kromě konverzace v anglickém jazyce si někteří žáci mohli vyzkoušet i práci novináře a s muzikanty natočili rozhovor pro TV SGO.