Z činnosti projektu Emise

Ve školním roce 2022/23 byli studenti v projektu Emise opravdu aktivní. 

Již od září nás čekala řada školení pro zapojené základní školy. Každý měsíc jsme se věnovali jedné a jejím žákům odkrývali zajímavá zákoutí chemie a fyziky. Mohli si vlastníma rukama vyzkoušet řadu pokusů a získat nové zkušenosti a znalosti.

Seznam zapojených základních škol:

  • ZŠ Štítina
  • ZŠ Vrchní
  • ZŠ T. G. Masaryka
  • ZŠ Mařádkova
  • ZŠ Englišova
  • ZŠ Boženy Němcové
  • ZŠ Bolatice
  • ZŠ Šrámkova
  • ZŠ Slavkov

Emisaři reprezentovali SGO na Evropském týdnu mobility, a to za podpory Magistrátu města Opava. Seznámili veřejnost s nebezpečím spalování plastů, možnými alternativami a předvedli zajímavé pokusy s ekologickými palivy.

Na Dnech otevřených dveří SGO se emisaři ujali reprezentace chemie a fyziky na naší škole. Zároveň si s návštěvníky povídali o projektu – např. zda již někdy navštívili naše školení pro ZŠ či zda mají podobný projekt u nich na škole.

V prosinci 2022 jsme zaškolili nové emisaře v oblasti fyziky. Naučili se zacházet s luxmetrem a spektrometrem. Zkusili si změřit pouliční osvětlení na Horním náměstí.

Účastnili jsme se mezinárodního workshopu Light Pollution 2022 (vstup naší studentky od 4:53:30).

V prosinci emisařka Aneta Grueberová představila Projekt Emise televizi Polar. Uvedla svoji prezentaci na mezinárodní konferenci a upozornila diváky na světelné znečištění.

2. června 2023 jsme se v OC Breda zapojili do workshopu Vzduch pro život 2 – pořádala jej ZŠ Šrámkova. Informovali jsme zde o znečištění ovzduší širší veřejnost, návštěvníci se mohli podívat na náš stánek s chemickými pokusy. Také se zde prezentovaly starší filmy vytvořené projektem.

20. června 2023 se konala tradiční akce Chemie na Slezskoostravském hradě, pořádaná Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity. Emisaři se zde objevili se stánkem Heavy Metals, ve kterém prezentovali nejenom vlastnosti těžkých kovů, ale kovů obecně. Mohli jste zde vidět aluminotermickou reakci, reakci síry se zinkem, ocelovou vlnu, práškový titan či výrobu mědi.

Na 21. června 2023 připravila Mgr. Alexandra Hoňková spolu s učiteli katedry organické chemie UP Olomouc sérii přednášek. Vedle mnoha seminaristů se účastnili i někteří členové projektu Emise, aby se dozvěděli více o plastech, izomerech a mnoho dalšího.

Pro program Erasmus+ jsme prezentovali náš projekt Emise a představili jsme poutavé laboratorní cvičení z chemie.

Pro naše hosty z Itálie jsme si připravili zkoumání tvrdosti vody, nechyběly ani efektní pokusy, jako hoření kovů, ocelová vlna či přeměna vody ve víno.