Inspirující návštěva z Palackého univerzity

Ve středu 21. června k nám na Slezské gymnázium zavítala skupina odborníků z katedry organické chemie Univerzity Palackého. Byla nám předána dávka nových, nesmírně obohacujících informací.

Program odstartoval pan Pavel Hradil s tématem Obnovitelné zdroje, odpady a průmysl. Seznámil nás nejen s historií a chemickými fakty, ale předal nám inspirující myšlenku, že i krize přináší nová řešení. Následně převzal slovo pan Milan Urban, který nám v oddílu Rozmanitost přírodních látek představil, jak dokáží být variabilní a matka příroda kreativní. Tento chemický zážitek završila paní Jana Pospíšilová se svou prezentací na téma Chiralita ve vývoji léčiv. Ukázala nám, jak maličkost může naprosto změnit charakter téměř identické látky, a to třeba ve své vůni nebo i razantnější změně – účinku na naše zdraví z pohledu léčiv.

Jsme velice rádi a vděční, že nás takto vážení a inspirující lidé navštívili. Děkujeme za Vaši návštěvu a doufáme, že se Vám u nás líbilo.