Chemie na Slezskoostravském hradě aneb Heavy metals

Dne 20. června 2023 se studenti Slezského gymnázia zúčastnili akce prezentující zajímavosti z oblasti chemie.

Akci Chemie na Slezkoostravském hradě pořádá Ostravská univerzita a my jsme byli opět přizváni, abychom prezentovali, jak chemii vnímáme my.

V letošním roce jsme se zaměřili na kovy – naše skupina „Heavy metals“ si připravila nejrůznější pokusy. Návštěvníci mohli zhlédnout ukázku kovů z periodické  soustavy prvků, nádherné krystaly mědi a výrobu surového železa aluminotermií.

Dále jsme měli připraveny pokusy týkající se reaktivity práškových kovů. Pokus hoření práškového zinku se sírou určitě znáte z různých filmů, používá se ho k vytvoření světelného efektu. Práškový titan zaujal návštěvníky svým typickým zvukovým efektem, který znáte z ohňostrojů. Největší úspěch měla ocelová vlna, kterou jsme zapalovali pomocí ploché baterie.