Když 3. ročník SGO vyrazí na Pálavu

Ve dnech 13. – 16. června se žáci třetího ročníku vypravili na komplexní vzdělávací exkurzi Pálava spolu s pedagogickým doprovodem, který přispěl tu troškou botaniky, tu historie nebo geologie a také trošičkou  ekologie. A jaká byla letošní Pálava slovy přímých účastníků?

Střípky postřehů a dojmů zástupců z 3. C

… i přes všechny překážky, které na nás byly nastraženy, jsme úspěšně dorazili na zříceninu hradu Děvičky …

… vstávali jsme ve 4 hodiny ráno a vyrazili na Svatý kopeček, abychom viděli východ slunce ukrytý za stromy…

… zejména poslední večer byl kouzelný, všichni jsme se sešli u jednoho stolu a vyprávěli si o společných zážitcích…

… při prvním výstupu na Svatý kopeček nastal boj o nalezení vzácného „škrtiče“ – zárazy …

… největší pocit vítězství nastal, když jsme dorazili na Děvín, odměnou byl dechberoucí výhled na oblast dolního toku Moravy …

… snídaně byly údajně fajn, ale já ani jednu nestihl …

Justýna Tvarůžková z 3. B napsala toto:

Exkurze na Pálavu nás obohatila o nové znalosti z oblasti dějepisu i biologie a zanechala v nás plno vzpomínek, ke kterým se určitě ještě vrátíme.

Návštěva valtického zámku, židovského hřbitova či historického centra Mikulova byla milým zpestřením a vytržením ze školní rutiny, která nám všem přišla vhod. Z exkurze jsme tak odjížděli s úsměvy na tvářích a novými znalostmi, které se v budoucnu zajisté můžou hodit.

Alena Kadlubiecová z 3. A okomentovala exkurzi takto:

V úterý 13. 6. v šest hodin ráno byly tři třídy studentů připraveny na východním nádraží na čtyřhodinovou cestu. Poté, co jsme dorazili do Mikulova, se naše společná cesta rozdělila. Podnikli jsme geologickou návštěvu jeskyně Na Turoldu, historickou procházku Mikulovem nebo terénní výstup na Svatý kopeček …

Na ubytování a stravu si nikdo nemohl stěžovat a každý večer jsme měli osobní volno, během kterého jsme sami objevovali krásy Mikulova a utužovali kamarádské vztahy. V pátek nás opět čekala cesta s kufry přes Mikulov, během které jsme všichni promokli na kost, a po vyčerpávající zpáteční cestě jsme se všichni vrátili v pořádku do Opavy.