Vzduch pro život II. a Emise

V pátek 2. června jsme se my, skupinka chemiků z projektu Emise, zúčastnili workshopu Vzduch pro život II., který se konal v Obchodním centru Breda v Opavě. Akce doprovázela slavnostní vyhlášení vítězů literární, výtvarné, ale i sportovní soutěže pořádané ZŠ Šrámkova.

Soutěž byla blízce spjata s environmentální tematikou, a tak jsme i my dostali možnost představit zde projekt Emise. Nejprve jsme si připravili prezentaci o činnostech, na které se zaměřujeme právě ve spojitosti s problematikou znečištění ovzduší. Dále jsme se snažili veřejnost zaujmout chemickými pokusy k tomuto tématu. A to se nám také podařilo! Jelikož hlavními návštěvníky zde byly děti, které ještě o chemii neměly žádné ponětí, snažili jsme se vše podat tak, aby si náš stánek především užily. Ty nejmenší zaujaly zejména pokusy jako nafouknutý balonek propíchnutý špejlí – důkaz viskoelasticity plastů, nebo také pokusy jako Modré z nebe a Semafor, při kterých s údivem pozorovali barevné změny roztoků – na principu oxidačně-redukčních dějů. Těm starším jsme se už snažili více přiblížit např. problematiku spalování dřevotřísky – důkaz karcinogenního formaldehydu, či rozpustnost plastů na pokusech, jako je reakce polystyrenu v acetonu. Ti odvážnější si také obměnu tohoto pokusu mohli sami vyzkoušet – pouze se žvýkačkou a čokoládou.

U stanoviště s chemickými pokusy jsme rozhodně měli stále plné ruce práce, neboť zvědavých zájemců různých věkových kategorií zde bylo opravdu dost. A právě i díky tomu jsme si všichni celou akci velice užili a doufáme, že jsme některé děti zaujali natolik, aby se o tuto problematiku zajímaly rády i v budoucnu.