Středeční přednáška Není mi to jedno

Ve středu 7. června se v opavském Klubu ART konala Středeční přednáška na téma občanské angažovanosti, kterou nás provedl Dalibor Halátek.

„Není mi to jedno“ – to se naučil říkat už v průběhu svého dětství. Nejvíce svou tezi uplatnil v době, kdy býval náměstkem primátora města Opava.

Své vystoupení zahájil pan Halátek povídáním o sobě – jak začala jeho cesta k občanské angažovanosti a co dělá v současné době. Rodák z Ostravy vystudoval SŠPU v Opavě, v jejímž areálu dodnes můžeme nalézt torzo tabla jeho třídy. Časem se svými spolužáky založil řadu spolků, např. Za Opavu, Kostel sv. Janů nebo Běh Opava, které mají za úkol zlepšovat Opavsko i Opavany. Dále také pomohl paní učitelce Tkáčové z naší školy rozjet projekt Emise. Jako specialista na restaurování a památkář se angažoval při rekonstrukcích konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie, kostela sv. Václava, Hlásky či – nejnověji – původního obchodního domu Breda. Byl rovněž při renovaci mnoha kapliček na Opavsku, kde ve svém volném čase sám přiložil ruku k dílu.

Z přednášky jsme si odnesli zajímavá poučení. Myslíme, že všichni zúčastnění zjistili, že mohou dokázat vše, co chtějí. Jen jim to nesmí být jedno.