Návštěva Fyzikálního ústavu Slezské univerzity

V úterý 30. května 2023 navštívili žáci 1. A a 1. B Slezskou univerzitu v Opavě. Podívali se do prostředí Fyzikálního ústavu a seznámili se s některými ze studijních programů, které škola nabízí.

Žákům byl představen obor Aplikovaná fyzika – proběhla přednáška zaměřená na fyzikální diagnostické metody, také byla možnost nahlédnout k přístrojům pomáhajícím v monitorování životního prostředí, které studenti univerzity využívají.

Následovala kratší přednáška z okruhu programování a robotiky, kdy se žáci mohli dozvědět něco o samotném využití těchto dnes nezbytných oborů.

Program byl zakončen dvacetiminutovým filmem „Tales of a time traveler” promítaným v kině Unisféra, které univerzita využívá také při prezentaci svých snímků.