Stříbrná příčka v krajském kole Ekologické olympiády

10. května 2023 se uskutečnilo krajské kolo Ekologické olympiády v areálu Muzea Beskyd, které sídlí na zámku ve Frýdku-Místku. Tématem letošního ročníku byla „Druhová ochrana“.

Do soutěže se probojovaly tříčlenné týmy a za Slezské gymnázium se jí zúčastnili Jana Hopjanová z 4. B, Kamil Janošek z 3. B a Monika Vaníčková z 3. C.

A jak soutěž probíhala očima účastníků?

Letošní ročník byl bohužel zkrácen ze dvou dnů pouze na jeden, a tak na nás čekal nabitý program. Nejprve jsme obdrželi teoretický test, který prověřil naše znalosti z oblasti ekologie a druhové ochrany. Poté následovalo cvičení, kde bylo naším cílem  nalézt a opravit nepravdivá tvrzení v textu. Zkusili jsme si také analýzu odborných dat z rozsáhlých tabulek a grafů. Po obědové pauze nás již čekala obhajoba vstupního úkolu, kterým bylo vytvořit prezentaci na téma: Puštík bělavý na území Moravskoslezského kraje. Tento námi zpracovaný projekt jsme následně obhajovali před odbornou porotou, která si pro nás také připravila řadu záludných dotazů. Nakonec už nás čekala pouze poznávačka živočichů, rostlin a minerálů. 

Po příjezdu domů se k nám dostala zpráva, že jsme se umístili na krásném 2. místě, což nás všechny velice potěšilo. Díky soutěži jsme si nejen rozšířili okruh svých vědomostí, ale také jsme se zdokonalili v týmové spolupráci a celou soutěž jsme si tak užili.