Hostování z Německa

Mezinárodní setkání v rámci programu Erasmus+ na naší škole pokračují. Tentokrát z Německa k nám
zavítala učitelka španělštiny a politických věd Alma Haustein z Greifswaldu.

Její působení v hodinách španělštiny a němčiny obohatilo výuku a žáci se setkali s jiným přístupem a pohledem na výstupy učení. Ve čtvrtek 13. 4. v době ředitelského volna se skupina žáků zapojila do debaty o Evropské unii a jejím vlivu na každodenní život. Domluvili jsme také spolupráci žáků v oblasti zdravého způsobu života a poruch příjmu potravy pro mobilitu, která se uskuteční v září 2023.