Výsledky voleb do školské rady

Na základě výsledků voleb do školské rady se stali členy školské rady na období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2026:

Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků:

  • Mgr. Přemysl Král
  • MUDr. Eva Sehnálková

Za pedagogické pracovníky:

  • Mgr. Radim Frič
  • Mgr. Vladimír Mikulík

Za zřizovatele školy:

  • Ing. Marek Hájek
  • Ing. Tomáš Navrátil