Po SGO cestou práv, umělé inteligence až k archeologii

Dějepisný seminář třetího ročníku dne 28. března navštívil náš bývalý student Ronald Harasim.

Ronny, jak ho přátelsky oslovovala paní učitelka Podrazká, prošel několika obory. Již na gymnáziu se zajímal o IT, život ho proto přivedl ke studiu umělé inteligence, ale také práv, kde se nakonec pouze utvrdil v tom, že ho nejvíce ze všeho fascinuje antika a historie obecně. Proto začal studovat klasickou archeologii na brněnské Masarykově univerzitě.

Během přednášky nás seznámil s prací katedry archeologie, která má dobré vztahy s archeologickými pracovišti jak v České republice, tak jinde v Evropě, a výjezdy jsou neodmyslitelnou částí studia. Znalosti informatiky mu dovolují tento obor modernizovat. Ronald se díky svým IT schopnost dostal do povědomí Akademie věd ČR a pracuje v Brně také pro Archeologický ústav AV ČR. Na konci naší besedy jsme měli možnost vyzkoušet Ronaldovu virtuální realitu v historii.

Během přednášky jsme si připomněli velmi důležitou věc, a to, že postup člověka v oboru je závislý pouze na jeho zápalu.

Za dějepisný seminář