Středeční přednáška Naberte kurz

Ve středu 15. března se v opavském Klubu ART konala přednáška na téma gamblingu, kterou vedli odborníci z oblasti prevence závislosti na hazardních hrách Jana Šatánková a David Březina z projektu Naberte kurz.

Ačkoli se přednáška svou návštěvností nesla ve velmi komorním duchu, byla velice vydařená.

Jana na začátku vysvětlila, co se vlastně pod pojmem gambling skrývá a jaký význam má v naší společnosti. Ukázala, že gambling může být jak pro jednotlivce, tak pro celou společnost velkým problémem, neboť může vést k závislosti, finančním potížím a dalším negativním dopadům.

Dále zdůraznila, že každý jednotlivec by měl být schopen rozpoznat rizika, která gambling přináší. Prezentující nám dále poskytli informace o tom, kde můžeme hledat pomoc, pokud se dostaneme my nebo našli blízcí do tíživé situace.

Celkově byla přednáška velmi zajímavá a poučná. Věříme, že přispěla k tomu, aby se lidé více zamysleli nad svým vztahem k gamblingu a začali být v této oblasti obezřetnější a popřípadě věděli, na koho se obrátit.