Slezské gymnázium slaví úspěchy v eTwinningu

Dva eTwinningové projekty Slezského gymnázia byly oceněny cenou eTwinning Quality Label. Jedná se o ekologicky zaměřený projekt Watering Our Future a projekt Une brique pour mon futur, jehož tématem bylo bydlení budoucnosti.

Platforma eTwinning umožňuje mezinárodní spolupráci škol a je těsně vázaná na program Erasmus+. ETwinning je partnerství online formou, kdy školy spolupracují na aktivitách v online prostoru. Součástí pak může (ale nemusí) být také osobní setkání formou mobility na partnerských školách. 

Oceněný projekt Watering Our Future byl realizován s partnerskými školami ze španělského Algeciras a italské Alby. Tématem bylo – jak již název napovídá – úsporné hospodaření s vodou, správné návyky při její ochraně a celkové poučení o úloze vody v krajině.

Druhým oceněným projektem pak byl Une brique pour mon futur, jehož komunikačním jazykem byla francouzština. Partnerské školy se v tomto případě nacházely v Itálii, Španělsku, Rumunsku a Belgii. Žáci detailně zmapovali trendy bydlení v jednotlivých zemích a pak společně navrhovali ideální dům – zohlednili při tom udržitelnost, estetickou stránku i zapojení moderních technologií. 

Kromě obou zmíněných eTwinningových aktivit běžely na SGO ve školním roce 2021-22 i další mezinárodní aktivity. Žáci 1. ročníku řešili v rámci oslavy Světového dne jazyků sérii úkolů v angličtině. Francouzštináři 3. ročníku srovnávali vzdělávací systémy Česka, Španělska a Francie. Němčináři 2. ročníku pak měli možnost kontaktovat italské spolužáky, s nimiž si dopisovali v německém jazyce.

ETwinningu se na našem gymnáziu věnujeme i v aktuálním školním roce a snad se nám cenu Label podaří získat i za ně. Cena, již uděluje Dům zahraniční spolupráce, je totiž uznáním dobré práce, zajímavých nápadů a kvalitně investované energie našich žáků i učitelů.