Metanoia – Co jsme od září udělali?

Od září je po covidové pauze opět aktivní spolupráce s MŠ Eliška i s Klubem přátel zdravotně postižených Eliška, z. s., a za tuto dobu jsme stihli opravdu hodně!

V našem volném čase pravidelně chodíme pomáhat učitelkám mateřské školy s odpoledními kroužky. Patří mezi ně keramika, arteterapie, kde děti trénují jemnou motoriku, a sportovky s bocciou a stolním tenisem, kde se děti mohou pořádně vyřádit. Podíleli jsme se na organizaci Podzimních slavností a Maškarního reje.

Chtěla bych citovat reakce a pocity studentek, které do těchto kroužků chodí pomáhat:

„Pravidelně docházím do MŠ Eliška, kde se účastním kroužků keramiky a sportovek, a získávám tak zkušenosti v práci se zdravotně handicapovanými dětmi. Tato forma dobrovolnictví mě velmi naplňuje a obohacuje.” Adéla Vondřejcová

„Po čase stráveném s dětmi mám velmi dobrý pocit. Vidím radost dětí a jsem nadšená za ně. Jsou vděčné i za maličkost a hlavně ta energie, kterou mi dodávají, je neskutečná a nepopsatelná. Jsem ráda, že mi SGO nabízí tuhle možnost.“ Magdaléna Dubová

„V rámci projektu Metanoia chodím na stolní tenis, kde si společně studenti s handicapovanými zahrají. Při tom si člověk uvědomí, že každý má problémy. A pocit, že někomu můžeme pomoci, je k nezaplacení. Jsem ráda, že se mohu zapojit do projektu, který pomáhá lidem, kteří to v životě nemají jednoduché.“ Karolína Surovíková

Studentky získávají mnoho nových zkušeností a jsou velmi nadšené. Tento pocit je vzájemný a je nám vracen v podobě zpětné vazby paní ředitelky MŠ Eliška Petry Kirschnerové a vedoucí Klubu přátel zdravotně postižených Eliška, z. s., Hanky Paterkové:

„Letošní školní rok je ve znamení znovuobnovení zájmových aktivit a akcí pro děti a rodiče po covidové pauze. S tím souvisí i spolupráce se studenty. V tomto školním roce jsou opravdu moc šikovní, děti i paní učitelky, které vedou jednotlivé odpolední zájmové terapie, jsou s jejich pomocí a aktivním přístupem velmi spokojené. Co se týká pomoci při organizaci akcí pro děti a rodiče, studenti jsou vždy aktivní, velmi ochotní, komunikují s dětmi i rodiči, jsou mnohým nápomocni…

Mohu-li to shrnout za školku, spolupráce se studenty je výborná a je znát, že ti, kteří k nám docházejí, tuto dobrovolnou činnost vykonávají se zájmem, s empatií k postiženým dětem a věřím, že si i oni do budoucna odnášejí nemalé zkušenosti pro další studia či život.“ Petra Kirschnerová

„Vyjádřím se ke kroužkům, kterých se účastním, a to arteterapie, boccia a taneční. V těchto kroužcích se účastní studentky, které jsou skvělé, jsou milé, ochotné, a hlavně velmi empatické ke všem mladým zdravotně postiženým. Velmi obdivuji a kladně hodnotím, že přes svůj věk a určitě málo zkušeností s handicapovanými jsou schopné pomáhat a přijímat je takové, jací jsou. Svou přítomností nejen pomáhají, ale přispívají k příjemné atmosféře v kroužcích a všichni mladí se na ně velmi těší. Věřím, že stejné je to i v ostatních kroužcích.“ Hanka Paterková

Začátkem února se také rozběhl taneční kurz pro handicapované, kde pod vedením zkušených lektorů manželů Globových nacvičujeme kombinovanou choreografii pro mobilní i imobilní. Již po prvních lekcí lze spatřit čistou a nefalšovanou radost našich přátel. Pravidelně dostáváme zpětné informace od rodičů, kteří jsou také nadšení. Některé rodiče bych ráda citovala:

„Bylo to BOŽÍ… Děti si to MOOOOC užily a už se těší na další lekci, děkujeme.“

„Syn už trénoval a moc se těší na dnešní lekci.“

„Děkujeme všem, dětičky jsou šťastné.“

Jsme rádi, že jsou neustále různé akce, kterých se můžeme účastnit, a těšíme se na další spolupráci s MŠ Eliška.

Za projekt Metanoia