Montessori pedagogika se představuje

Dne 20. února se studenti ze semináře psychologie vydali na exkurzi do ZŠ Nový svět.

Je to Montessori škola, původně se nacházela v budově Slezského gymnázia a její zakladatelkou je ředitelka SGO Milada Pazderníková. Exkurze zahrnovala část, kdy seminaristé se současnou ředitelkou Hanou Kroupovou konzultovali podstatné rozdíly mezi Montessori a konvenčním vzděláváním, ale také praktickou ukázku práce s žáky ve třídách během vyučování.

Dozvěděli jsme se mimo jiné to, že se žáci neučí v ročnících, ale trojročích a neplní jednotlivé úkoly, nýbrž dlouhodobější týdenní plány. Oba tyto postupy v dětech podporují samostatnost, smysl pro time management a týmovou spolupráci.

To, zda by si seminaristé vybrali Montessori za svou formu, si musí každý zodpovědět sám. Jsem si ale jistý, že přednáška byla pro všechny informativní a přínosná.