Život není fér!

Tak zní téma letošního ročníku Biologické olympiády – Život není fér! aneb Jak se organismy vyrovnávají s abiotickým zlem prostředí. Školní kolo proběhlo ve středu 22. února za účasti celkem 48 žáků z 1.–4. ročníku.

Zájemci o biologii prokázali větší či menší schopnost řešit úlohy, jejichž obsah korespondoval s tématem pro tento ročník, nicméně průběh soutěže se nesl v rozporu s tématem, to znamená naprosto fér.

Komu se podařilo nejlépe vyrovnat s úlohami, které často výrazně převyšují běžný rámec hodin biologie? 

V kategorii společné pro 1. a 2. ročník se vítězkou stala Valérie Hoňková z 2. A, na druhém a následně třetím místě se pak umístily Magdaléna Dubová z 2. C a Aneta Moravcová z 1. C. 

V kategorii 3. – 4. ročníku nejvyššího bodového zisku dosáhla Jana Hopjanová z 4. B a stala se vítězkou v kategorii A. Druhé a třetí místo získali v tomto pořadí Kamil Janošek z 3. B a Viktorie Hahnová z 4. B.

Vítězům gratulujeme a přejeme hodně zdaru v krajském kole.