Učitelé SGO získávají důkazy učení

Svátek svatého Valentýna oslavili učitelé SGO láskou k učení a workshopem na téma „Důkazy učení“, během kterého si navzájem prezentovali různé metody a techniky, jež ve výuce používají, aby získali konkrétní důkazy o tom, jak dobře žáci danému tématu porozuměli.

Workshop se konal 14. února v místnosti plné energie a nadšení. Učitelé napříč všemi předměty sdíleli své praktické zkušenosti z výuky a diskutovali o tom, jak lze získávání důkazů učení dále zlepšovat. Shodli se na tom, že klíčovým prvkem je průběžné posuzování vzdělávacího procesu, které jim umožňuje okamžitě reagovat na potřeby žáků a přizpůsobit další výuku.

Nedílnou součástí získávání důkazů učení je také zapojení žáků samotných. Žáci se aktivně na svém vlastním učení podílí, což posiluje nejen jejich motivaci pro další učení, ale také důvěru ve své schopnosti a dovednosti.

Kromě přístupů, které byly prezentovány, měli učitelé také možnost sdílet své materiály a nástroje, které používají, aby získali důkazy učení. Tyto materiály a nástroje zahrnovaly různé webové aplikace, pracovní listy, výstupy z projektů, portfolia žáků a další.

Výstupy z workshopu získaly své místo před klubem učitelů, kde je mají učitelé na očích a mohou si tak konkrétní tipy na důkazy učení připomínat pokaždé, když si připravují svou lahodnou kávu či čaj.