Internetová matematická olympiáda = Mathing

V letošním roce jsme se na konci listopadu již tradičně zúčastnili internetové matematické olympiády, letos s novým názvem Mathing.

Tentokrát s jediným – avšak perspektivním týmem, tvořeným převážně dívkami ze 2. C (Anežka Parvová, Magdaléna Dubová, Magdalena Pavlíčková, Tereza Loskotová), který doplnil Matyáš Svrček (4. C).

Soutěž běží v dopoledních hodinách, za 120 minut je třeba vyřešit co nejvíce úloh, a to pokud možno takových, s nimiž si poradí co nejméně týmů. Děvčata s předloženými úlohami bojovala statečně a je třeba říct, že Matyáš byl přinejmenším stejně výkonný jako zbytek týmu. Kolektivní práce přinesla skvělé ovoce, neboť Tým SGO obsadil skvělé 25. místo z celkového počtu 221 týmů z celé ČR a Slovenska. Toto umístění jeho členům přineslo automatické přijetí ke studiu do studijního programu na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, kam tudíž po maturitě mohou rovnou nastoupit. Gratulujeme!