Hodiny dějepisu s Jendou

Bývalý žák SGO Jan Müller, nyní student oboru historie na Karlově univerzitě, obohatil hodiny dějepisu.

V pondělí 16. ledna zavítal do třídy 3. C a 3. B. Předmětem hodiny se stalo Společenství národů a jeho vliv na historii 20. století. Naši žáci se dozvěděli více o sankcích SN vůči fašistické Itálii – nebo také o vztahu k marihuaně v tehdejší společnosti. Mnohokrát děkujeme Honzovi za jeho čas a energii a samozřejmě za skvěle připravený, poutavý program.

Dne 17. ledna zavítal Jenda do hodiny semináře z dějepisu a do výuky třídy 1. A. Ve 2 hodinách seznámil přítomné s druhým životem historických událostí. Příkladem nám byla antika a měnící se pohled na ni v průběhu času.
„Prezentací jsme nabyli nové znalosti o tomto jevu, jehož vliv jsme si ani neuvědomovali,“ říká Ondřej Urbančík.