Vzdělávání nám není cizí

Ve čtvrtek 26. ledna se v rámci hodiny ZSV uskutečnil workshop, který si pro nás připravily Pavlína Slavíčková a Pavlína Macounová z organizace Dům zahraniční spolupráce.

Žáci byli rozděleni do pěti skupin a měli za úkol vymyslet nejlepší propagaci na témata projektů Erasmu (dobrovolnictví, solidární projekt, eurodesk, výměna mládeže, DiscoverEU). Nejlepší tým byl pak odměněn batohem a dalšími hodnotnými cenami. V průběhu jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informaci a také jsme zjistili, jak velké možnosti máme.

Slečny z Erasmu byly mile překvapeny a závěr hodiny ukončily slovy: ,,Musím říct, že jsem nadšená, jak jste aktivní a že jste zvyklí pracovat tak rychle. Doufáme, že se zapojíte do některého z našich projektů.”

Pro více informací můžete navštívit stránky

Facebook: youthprojects.CZECH REPUBLIC

Instagram: eurodesk_cz